Lokomotiva 361.004  (ex 163.120)

20.06.2012

Ostrava

Foto: Stanislav Lopata