Lokomotiva 363.504 (ex 163.006)

15.05.2011 

Ostrava

Foto: Stanislav Lopata

Lokomotiva 363.516 (ex 163.024)

13.01.2015

Praha-Sedlec - Praha-Podbaba

Foto: Stanislav Lopata